TJÄNSTER

BYGGNAD

Ska ni bygga? Oavsett om det gäller skola, förskola, offentlig byggnad, bostäder eller kontor såkontakta oss. Vi arbetar med alla skeden från tidig skiss till färdig projektering

ANALYS

Solljustimmar, Vindanalys, detaljplan och beskrivning , Analys av mark och omgivning, Dagsljusfaktor,

Övrig analys används när sådana krav ställs och inte är redovisat i detaljplanen och beskrivningen.
Detta kan exempelvis vara buller, utsikts eller
övrig analys.

3D MODELLERING

3D modellering är den första fasen i vår produktion av visualiseringar oavsett vilken typ av projekt vi arbetar med. Arbetet innebär att vi med hjälp av digitala verktyg bygger upp en 3-dimensionell replika av er produkt, bostad, hus eller vad än vårt uppdrag innefattar. Dessa modeller ligger sedan till grund för alla former som syns i bilden. Det kan vara allt ifrån grässtrån, asfalterade vägar, högtalare, eller människor.

STAD/MARK

Hur hög exploatering kan ni få ut? Vad mer kan marken användas till? Vilka förutsättningar och möjligheter har platsen? Det är frågor som vi besvarar.

Vi tittar på tendenser i samhället och omgivningen samt översikts- och detaljplaner. Utifrån dessa skapar vi bilder och situationsplaner som förmedlar en idé om framtiden.

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

En överlåtelsebesiktning är en omsorgsfull byggnadsteknisk undersökning av fastigheten. Besiktningen görs för att klarlägga fastighetens fysiska skick i samband med försäljning.