019_Halltorp_Etapp3 - Area Plan (BRA) - PLAN 1, DEL C
019_Halltorp_Etapp3 - Area Plan (BRA) - PLAN 1 - DEL A
019_Halltorp_Etapp3 - Area Plan (BRA) - PLAN 1, DEL D
019_Halltorp_Etapp3 - Area Plan (BRA) - PLAN 1 - DEL B
019_Halltorp_Etapp3 - Area Plan (BRA) - PLAN 2, DEL D
019_Halltorp_Etapp3 - Area Plan (BRA) - PLAN 2   - DEL A
019_Halltorp_Etapp3 - Area Plan (BRA) - PLAN 2 - DEL B
019_Halltorp_Etapp3 - Elevation - FASAD MOT  NORR
019_Halltorp_Etapp3 - Elevation - FASAD MOT  ÖSTER
019_Halltorp_Etapp3 - Elevation - FASAD MOT NORR 1
019_Halltorp_Etapp3 - Elevation - FASAD MOT  VÄSTER
019_Halltorp_Etapp3 - Area Plan (BRA) - PLAN 2, DEL C
019_Halltorp_Etapp3 - Elevation - FASAD MOT  SÖDER
019_Halltorp_Etapp3 - Elevation - FASAD MOT ÖSTER 1
019_Halltorp_Etapp3 - Section - SEKTION A- A
019_Halltorp_Etapp3 - Floor Plan - OMRÅDESPLAN
019_Halltorp_Etapp3 - Elevation - FASAD MOT SÖDER
019_Halltorp_Etapp3 - Elevation - FASAD MOT NORR
019_Halltorp_Etapp3 - Elevation - FASAD MOT VÄSTER 1
019_Halltorp_Etapp3 - Floor Plan - 1-49 TAKPLAN -100
019_Halltorp_Etapp3 - Elevation - FASAD MOT ÖSTER
019_Halltorp_Etapp3 - Floor Plan - TAKPLAN -100
019_Halltorp_Etapp3 - Section - SEKTION A-A
019_Halltorp_Etapp3 - Elevation - FASAD MOT VÄSTER
019_Halltorp_Etapp3 - Section - SEKTION B- B
019_Halltorp_Etapp3 - Section - SEKTION B-B
019_Halltorp_Etapp3 - Section - SEKTION C- C
019_Halltorp_Etapp3 - Section - SEKTION C-C
019_Halltorp_Etapp3 - Section - SEKTION D- D
019_Halltorp_Etapp3 - Section - SEKTION D-D

Halltorp 2BCasa Del Bella012_CasaDeBella_v20 - Area Plan (BRA) - PLAN 1
012_CasaDeBella_v20 - Area Plan (BRA) - PLAN 2
012_CasaDeBella_v20 - Area Plan (BRA) - PLAN 11b
012_CasaDeBella_v20 - Elevation - FASAD MOT NORDÖST
012_CasaDeBella_v20 - Elevation - FASAD MOT NORDVÄST
012_CasaDeBella_v20 - Elevation - FASAD MOT SYDÖST
012_CasaDeBella_v20 - Elevation - FASAD MOT SYDVÄST
012_CasaDeBella_v20 - Section - SEKTION A-A
012_CasaDeBella_v20 - Section - SEKTION B-B
012_CasaDeBella_v20 - Section - SEKTION C-C
012_CasaDeBella_v20 - Section - SEKTION D-D
Falkvägen_Renovering Render - Area Plan (BRA) - PLAN 1
Falkvägen_Renovering Render - Area Plan (BRA) - PLAN -1
Falkvägen_Renovering Render - Elevation - FASAD MOT ÖSTER
Falkvägen_Renovering Render - Elevation - FASAD MOT SÖDER
Falkvägen_Renovering Render - Elevation - FASAD MOT NORR
Falkvägen_Renovering Render - Elevation - FASAD MOT VÄSTER
Falkvägen_Renovering Render - Floor Plan - ex- A-40-1-104 TAKPLAN -100
Falkvägen_Renovering Render - Section - SEKTION A-A
Falkvägen_Renovering Render - Section - SEKTION B-B

Villa Falk